VALİLİK, VATANDAŞLARI İZİNSİZ YARDIM TOPLAYAN DERNEK VE KİŞİLER KONUSUNDA UYARDI
Yalova Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, bazı dernek ve kişilerin izinsiz yardım toplamaları üzerine basın açıklamasında bulunarak vatandaşları uyardı.

Son zamanlarda bazı derneklerin ve kişilerin izinsiz yardım topladıklarına dair duyum alan Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2860sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde izin almadan yardım toplayanlar hakkında uygulanacak cezalar kanunun 29. Maddesinde belirtilmiş, bu hükümlere ait adli ve idari para cezaları tablo halinde ekte gönderilmiştir.

Yardım toplama, kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere toplanır.

Yardım toplamak için eklenecek başvuru belgelerinden; yapım işlerinde(okul, cami, sağlık ocağı…vb.) mühendis veya mimarlardan o iş için düzenlenen tasdikli keşif özeti örneği, Dernek ve vakıflarda Yönetim Kurlu Kararı, gerçek kişilerde üç kişiden oluşturulan sorumlu kurul tarafından DERBİS sistemi üzerinden müracaat dilekçesi ile ikişer fotoğraf eklenir.

Sağlık işlerinde ise; talep edilen yardımın niteliğine göre Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer kurumların il müdürlüklerinden alınan görüş ile 2860 sayılı Yardım Toplam Kanunun kapsamında değerlendirilmesi yapılarak yardım toplama talebine karar verilmesi gerektiğinden, kişi hastanede tedavi görüyor ise heyet raporu daha önce raporu var ise bu rapor ile ailesinin sosyal güvencesi olup olmadığına dair belgelere ek olarak ikişer fotoğraf,  dernek tarafından toplanıyor ise bunlara ek olarak dernek yönetim kurulu, gerçek işiler tarafından yardım toplanıyorsa üç kişiden oluşturulacak sorumlu kurulun İl Sivil Toplumla İlişkiler müdürlüğüne müracaat etmeleri veya DERBİS üzerinden taleplerini bildirimleri gerekmektedir.

2860sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre izin almaları, aksi takdirde izin almadan yardım toplayanlara kanunun ön gördüğü adli ve idari yaptırımlar uygulanacaktır.”

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)